Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu


Polakovič Igor

Polakovič Igor

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vlačiky Martin

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Čupka Matúš

Mgr. Čupka Matúš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Mrva Jakub

Ing. Mrva Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Jakubčová Lenka

Mgr. Jakubčová Lenka

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

schválená sa členku na MsZ 29.02.2024


Kuruc Jakub

Kuruc Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa mandátu k 15.4.2024

Sabo Michal

Mgr. Sabo Michal

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa mandátu 15.12.2024