BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.11.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 11
13.11.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 9
11.11.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 6
11.11.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 12
07.11.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 9
06.11.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 13
04.11.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 10
29.10.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 8
28.10.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 11
24.10.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 11 Uznesenia
16.10.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 9
14.10.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 12
14.10.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 8
10.10.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 8
08.10.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 9
07.10.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 9
03.10.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 10
02.10.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 11
01.10.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 7
26.09.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 10 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »