BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.03.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 31
13.03.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 34
06.03.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 27
02.03.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 49
22.02.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48 Uznesenia
21.02.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 07.12.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 46 Uznesenia
20.02.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 21
14.02.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 28
13.02.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 2
12.02.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 47
12.02.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 35
08.02.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 48
07.02.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 30
06.02.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 26
06.02.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 33
05.02.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 43
25.01.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 47
24.01.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 29
09.01.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 32
15.12.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 46
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »