BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
03.02.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 29
02.02.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 28
01.02.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 20
27.01.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 25
25.01.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 23 Uznesenia
20.01.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 23
13.01.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 28
17.12.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 22 Uznesenia
16.12.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 22
09.12.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 24
09.12.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 22
08.12.2020 Komisia dopravy a informačných systémov 19
07.12.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 27
02.12.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 27
30.11.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 26
27.11.2020 Komisia pre ochranu verejného poriadku 17
27.11.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 19
27.11.2020 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 11
27.11.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 23
26.11.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 21 Uznesenia
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »