BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
06.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 26
05.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 29
02.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 37
25.05.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 39 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 27.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 38 Uznesenia
24.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 26.04.2017 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 37 Uznesenia
22.05.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku 15
22.05.2017 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 4
22.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 15.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 37
18.05.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 5
17.05.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 20
16.05.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 22
15.05.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 09.05.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 37
15.05.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 28
11.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 35
10.05.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 22
09.05.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 37
05.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 36
03.05.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 21
02.05.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 25
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »