BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
24.11.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 27
24.11.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 30
24.11.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 38
22.11.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 15
18.11.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 31 Uznesenia
15.11.2021 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 9
11.11.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 20
10.11.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 26
10.11.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 32
10.11.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 35
09.11.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 29
08.11.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 10
04.11.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 30
03.11.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 37
02.11.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 9
26.10.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 27
21.10.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2018 - 2022) 30 Uznesenia
14.10.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 19
13.10.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 25
13.10.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 34
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »