Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 29.09.2023 - 03.10.2023