Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 29.09.2023 - 03.10.2023

  • zápis [101.95 kB, 02.02.2024]