Ing. Šinály Peter

Odborník

Účasť na zasadnutiach

2009
22.04.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
24.03.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
20.01.2009 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2008
08.12.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
11.11.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - ospravedlnený
21.10.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
30.06.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
28.04.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
19.03.2008 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
2007
10.12.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
18.09.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.05.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
04.04.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
22.03.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
21.02.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný
16.01.2007 - Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2006 - 2010) - prítomný