Kianička Ladislav

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2010
15.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
04.11.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
07.10.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
30.09.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
01.07.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
27.05.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
29.04.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.03.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
25.02.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
28.01.2010 - Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006 - 2010) - prítomný
2002
21.05.2002 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
25.04.2002 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
21.03.2002 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
21.02.2002 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
10.01.2002 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
2001
13.12.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
11.12.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
04.12.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
06.11.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
09.10.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
04.09.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
14.06.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - neprítomný
03.05.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - ospravedlnený
05.04.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
01.03.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - ospravedlnený
01.02.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný
11.01.2001 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (1998 - 2002) - prítomný