Ing. arch. Balašová Eva

Odborník

Telefón: 0903228525
E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2022
21.09.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
22.06.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
08.06.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
11.05.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
06.04.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
16.03.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
09.02.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
26.01.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
13.01.2022 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - ospravedlnený
2021
08.12.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
25.11.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
10.11.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
13.10.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - neprítomný
13.09.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - ospravedlnený
09.06.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
12.05.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
21.04.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
14.04.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný
03.03.2021 - Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2018 - 2022) - prítomný