Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 25.11.2021