Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 21.04.2021