Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.05.2021