Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 26.01.2022