BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Kiča Michal

Odborník

Telefón: +421911033284
E-mail: kica.michal@gmail.com
Web: https://www.linkedin.com/in/michal-ki%C4%8Da-38743828/

Účasť na zasadnutiach

2021
19.05.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - neprítomný
21.04.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
17.03.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - neprítomný
10.02.2021 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
2020
27.11.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
14.10.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
16.09.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
17.06.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
19.02.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - ospravedlnený
15.01.2020 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný