BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
14.04.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 29
13.04.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 22
12.04.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 4
08.04.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 14
07.04.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 31
25.03.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 25 Uznesenia
18.03.2021 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 13
17.03.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 26
17.03.2021 Komisia pre ochranu verejného poriadku 1
16.03.2021 Komisia dopravy a informačných systémov 21
11.03.2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 24
10.03.2021 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 30
09.03.2021 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 21
08.03.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 3
03.03.2021 Komisia mandátová 6
03.03.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 28
18.02.2021 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 24 Uznesenia
15.02.2021 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 25
15.02.2021 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 27
15.02.2021 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »