BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
25.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 25
20.09.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 24
18.09.2017 - ( pokračovanie zasadnutia z 11.09.2017 ) Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 40
14.09.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 41
12.09.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 22
11.09.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 40
11.09.2017 Komisia dopravy a informačných systémov 31
06.09.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 24
05.09.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 28
24.08.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 42
19.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 40
14.07.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 41 Uznesenia
06.07.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 39
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 40
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »