BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
15.05.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 5
15.05.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 5
13.05.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 6
09.05.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 6
07.05.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 4
25.04.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 5
25.04.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 6 Uznesenia
17.04.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 4
17.04.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 4
16.04.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 4
16.04.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 5
16.04.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 5
11.04.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 4
10.04.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 4
10.04.2019 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 5
09.04.2019 Komisia dopravy a informačných systémov 4
08.04.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 4
02.04.2019 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 3
28.03.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 5 Uznesenia
27.03.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »