Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - Zasadnutie 05.01.2024 - 15.01.2024

  • zápis [137.43 kB, 25.01.2024]