Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 19.02.2024 - 23.02.2024

  • 19. februára 2024
  • hlasovanie na diaľku (per rollam)
  • Predsedajúci: Polakovič Igor