BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
05.02.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 16
31.01.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 12
30.01.2020 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 14 Uznesenia
22.01.2020 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 8
22.01.2020 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 11
20.01.2020 Komisia dopravy a informačných systémov 11
16.01.2020 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 12
15.01.2020 Komisia pre ochranu verejného poriadku 11
15.01.2020 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 14
14.01.2020 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 10
13.01.2020 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 14
08.01.2020 Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 15
12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 13 Uznesenia
11.12.2019 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 10
10.12.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy 11
09.12.2019 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 13
05.12.2019 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 12
04.12.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva 7
04.12.2019 Komisia pre ochranu verejného poriadku 10
03.12.2019 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 13
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »