Komisia pre ochranu verejného poriadku - Zasadnutie 12.12.2022