Ing. Masár Martin

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2024
07.05.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
16.04.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
12.03.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
06.02.2024 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
2023
05.12.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
21.11.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
14.11.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
17.10.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
12.09.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
13.06.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený
12.05.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - prítomný
25.04.2023 - Komisia dopravy a informačných systémov - ospravedlnený