Mgr. art. Kollár Nick

Odborník

E-mail: [email protected]
Web: www.nickkollar.com

Účasť na zasadnutiach

2023
15.11.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný
11.10.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - ospravedlnený
29.09.2023 - 03.10.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný
06.09.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - ospravedlnený
16.08.2023 - 22.08.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný
08.06.2023 - 15.06.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný
01.06.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - ospravedlnený
10.05.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný
06.04.2023 - Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva - prítomný