Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva


Štasselová Lucia

Ing. arch. Štasselová Lucia

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vagač Matej

Ing. Vagač Matej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Jakubkovič Jana

JUDr. Jakubkovič Jana

nezávislá kandidátka

[email protected]

Kleinert Dana

Mgr. art. Kleinert Dana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vallo Jakub

MUDr. Vallo Jakub, MPH

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Machata Marek

Mgr. et Mgr. Machata Marek

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]