Bod č. 2

Úpravy rozpočtu 2016, s ohľadom na presuny v programoch rozpočtu a presuny medzi jednotlivými programami rozpočtu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.