Mgr. Božík Michal

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2023
22.11.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
16.11.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
19.10.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
21.09.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
08.08.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
22.06.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný
18.05.2023 - Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - prítomný