Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport


Zaťovičová Zdenka

Mgr. Zaťovičová Zdenka

Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO

[email protected]

Klimovský Daniel

doc. PhDr. Klimovský Daniel, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Lamoš Roman

Ing. Lamoš Roman

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]


Kleinert Dana

Mgr. art. Kleinert Dana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vzdanie sa k 31. 10. 2023