Bod č. 23

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele ½, spoločnosti ULTIMATE REAL, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.