Bod č. 43a

Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii, v prospech novej neziskovej organizácie pod kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného práva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.