Bod č. 22

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam na Obchodnej ulici č. 29 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.