Bod č. 3

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Hálkova 11, Bratislava, n.o. do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.