Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko ka zaradeniu Základnej školy s materskou školou sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.