Bod č. 7

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného školského klubu detí Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.