Bod č. 8

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy Espania, Pavla Horova 16, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.