JUDr. Imre Damián

Odborník

E-mail: [email protected]

Účasť na zasadnutiach

2024
15.04.2024 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
2023
20.11.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
19.09.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný
16.05.2023 - Komisia pre ochranu verejného poriadku - prítomný