Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu


Jakubkovič Jana

JUDr. Jakubkovič Jana

nezávislá kandidátka

[email protected]

Bodnár Kamil

Mgr. Bodnár Kamil

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Kuruc Martin

JUDr. Ing. Kuruc Martin

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Sarlós Adam

Bc. Sarlós Adam

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Vagač Matej

Ing. Vagač Matej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Winkler Martin

Mgr. Winkler Martin

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

člen od 01. 11. 2023

Kratochvílová Tatiana

Ing. Kratochvílová Tatiana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

členka od 01. 11. 2023


Kleinert Dana

Mgr. art. Kleinert Dana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa k 31. 10. 2023

Kuruc Jakub

Kuruc Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa mandátu k 15.4.2024

Plaváková Lucia

JUDr. Plaváková Lucia, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

vzdanie sa k 31. 10. 2023