Bod č. 29

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1592/9, parc. č. 1592/18 v prospech Ing. Štefana Matiašoviča


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.