Bod č. 14

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2088/6, parc. č. 2090/4, parc. č. 2381/10, parc. č. 2381/11, parc. č. 3038 a parc. č. 3122/301, do výlučného vlastníctva Stojčeho Spasovského


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.