Bod č. 19

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2875/52, parc. č. 2875/56, parc. č. 2875/68, parc. č. 2875/69, parc. č. 2875/70 a parc. č. 2875/72, lokalita Komisárky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.