Bod č. 16

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/6, spoločnosti VÝSTAVISKO a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.