BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1i

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2, a časti pozemku, parc. č. 3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.