Bod č. 5a

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.