BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Palkovič Tomáš

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

V čl. 1 nového tetu sa na koniec prvej vety doplňuje text:

"; maximálne však dvakrát v rámci každého prerokovávaného bodu."