Bod č. 64

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, k časti pozemku parc. č. 5084/6 a parc. č. 5084/19 s parkoviskom, vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.