Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/13, občianskemu združeniu BIELA NOC, o. z., so sídlom v Košiciach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.