Bod č. 44

Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov vo vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.