Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti, do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.