Bod č. 21

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Muchovo námestie, so spoločnosťou METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.