Bod č. 17

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.