Bod č. 26a

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 a parc. č. 4993, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.