Bod č. 50

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok v celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmluvnou pokutou a trovami konania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.