Bod č. 36

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Petržalka, vlastníkom stavieb - garáží na Námestí Hraničiarov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.