Bod č. 32

Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.