Bod č. 28

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č. 4956/3, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.