Bod č. 75

Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 580,08 Eur z oneskorenej úhrady kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy č. 04160001/2009


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.